Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu informujemy, że woda w niecce basenowej na pływalni krytej w Myśliborzu spełnia wymagania mikrobiologiczne dla wody w basenie kąpielowym.
Tym samym od momentu podjęcia w/w decyzji basen w Myśliborzu zostaje ponownie udostępniony do użytkowania.