W związku z napływającymi do naszej Redakcji informacjami o pojawiających się skupiskach groźnej dla zdrowia rośliny tj. Barszczu Sosnowskiego, apelujemy do właścicieli  i zarządców nieruchomości o usuwanie tej toksycznej rośliny.


Istniejące zagrożenie
 
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, na właścicielu bądź zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się Barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. Dlatego w imieniu osób informujących naszą Redakcję o istniejącym zagrożeniu, apelujemy do w/w podmiotów oraz Urzędów Miasta o zwalczanie groźnej dla zdrowia rośliny.

Barszcz Sosnowskiego obecnie występuje w każdym województwie naszego kraju, a jego areał rośnie z roku na rok. Jest to roślina odporna na wiele środków do zwalczania chwastów, ma dużą zdolność do regeneracji i łatwo się rozmnaża. Szczególnie groźne są wydzielane przez nią olejki eteryczne, które przy kontakcie ze skórą powodują poważne i bolesne oparzenia, a w najgorszym z możliwych przypadków, roślina ta doprowadza również do śmierci.