Kolejny rok z rzędu władze gminy Stare Czarnowo walczą z tą uciążliwą i inwazyjną rośliną. To barszcz Sosnowskiego. Na ten cel pozyskały dofinansowanie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W gminie Stare Czarnowo stwierdzono dwa miejsca występowania tej niebezpiecznej rośliny. W Kołbaczu w sąsiedztwie ogródków działkowych oraz w Starym Czarnowie przy torowisku.

- Mając na uwadze zagrożenia jakie niesie swoim występowaniem barszcz Sosnowskiego oraz jego zdolności ekspansyjne, podjęliśmy decyzje o jego zwalczaniu. W związku z czym od roku 2015 prowadzona jest akcja walki z tym chwastem. Najważniejszym przy tym jest konsekwencja, dlatego kontynuować będziemy działania zmierzające do eliminacji tej rośliny z terenu gminy - podkreślił zastępca wójta gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk.

Sukcesywnie co roku późną wiosną oraz w okresie letnim przeprowadza się zabiegi mechaniczno-chemiczne celem całkowitego wyeliminowania barszczu Sosnowskiego.

Roślina ta rozmnaża się wyłącznie za pomocą nasion. Problemem przy tym jest ogromna zdolność do regeneracji oraz wielka ilość nasion znajdujących się w glebie i zachowujących zdolność do kiełkowania przez kilka lat. Stanowiska barszczu można niszczyć ręcznie lub mechanicznie, poprzez wykopywanie roślin lub ścinanie kwitnących pędów oraz chemicznie. Przy czym optymalnym rozwiązaniem jest działanie konsekwentne i skoordynowane w dużej skali, z użyciem różnych metod w zależności od wielkości populacji i miejsc jej występowania.

Gmina Stare Czarnowo na walkę z barszczem Sosnowskiego pozyskała w tym roku dofinansowanie ze strony WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie ponad 7 tys. zł