Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku jest jednym z 14 beneficjentów konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dzięki dwóm zwycięskim projektom do Stowarzyszenia na wsparcie osób niepełnosprawnych trafi ponad 50 tys. złotych.


Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 54,3 tys. złotych Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku organizować i prowadzić będzie szkoleni, kursy i warsztaty dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych. Organizacja prowadzić będzie także poradnictwo psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielać informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Oprócz SPD "Bartek" beneficjentami konkursu zostały także NGO’sy z m.in. ze Szczecina, Kołobrzegu, Nowogardu i Goleniowa.

Projekty finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.