Terenowy oddział Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Barlinku w połowie styczni br. rozpocznie zapisy na egzaminy praktyczne na prawo jazdy. Zapisy na egzaminy teoretyczne w barlineckim oddziale WORD-u ruszyły w listopadzie ur.


WORD w Szczecinie informuje, że z dniem 15 stycznia 2018 uruchamia przeprowadzanie egzaminów praktycznych kategorii B, B1 w oddziale terenowym Barlinek. Zapisu na egzamin można dokonać osobiście w siedzibie oddziału terenowego.

Barlinecki oddział zlokalizowany jest w budynku byłego liceum ekonomicznego przy ul. Jeziornej 8. Tam też od listopada 2017 kandydaci na kierowców dokonywać mogą zapisu na egzaminy teoretyczne na prawa jazdy kategorii : B. B1, A, A1, A2, AM. Zgodnie z pozyskanymi informacjami, w oddziale terenowym WORD-u w Barlinku do dnia dzisiejszego zostały przeprowadzone 84 egzaminy teoretyczne.

Więcej informacji na temat poszczególnych egzaminów udzielają pracownicy oddziału terenowego WORD w Barlinku pod numerem telefonu: 95-78-414-00.