W najbliższy poniedziałek w Oddziale Terenowym WORD w Barlinku odbędą się pierwsze egzaminy teoretyczne na prawo jazdy. Szacuje się, że rocznie barlinecki oddział WORD przeprowadzać będzie ok. 7 tys. egzaminów na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B.


Zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie 20 listopada br. odbędą się pierwsze egzaminy teoretyczne na prawa jazdy kategorii : B. B1, A, A1, A2, AM w Oddziale Terenowym WORD w Barlinku.

Barlinecki oddział zlokalizowany został w budynku byłego liceum ekonomicznego przy ul. Jeziornej 8. Tam też w pokoju nr 7 przyszli kierowcy dokonywać mogą zapisów na kolejne terminy egzaminów teoretycznych.

Szacuje się, że rocznie barlinecki oddział WORD przeprowadzać będzie ok. 7 tys. egzaminów, a pierwsze egzaminy praktyczne najprawdopodobniej odbędą się w grudniu br.