W ramach współpracy transgranicznej w celu umocnienia i rozszerzenia współpracy straży pożarnych służącej zwalczaniu katastrof na terenie powiatu Uckermark, Gryfino i Wałcz, gmina Banie uzyskała wsparcie finansowe na realizacje projektu „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w ramach Programu Współpracy Interreg V A Niemcy/Maklemburgia- Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Kwota dofinansowania w wysokości 23 723 tys. EURO zostanie przeznaczona na zakup łodzi motorowej do OSP Banie.