ARiMR w Baniach przekazała gminie Banie 2900 szt. chryzantem doniczkowych. Kwiaty zostały rozdysponowane na poszczególne sołectwa, zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez sołtysów. Kwiaty zostały przekazane nieodpłatnie w ramach akcji związanej z udzieleniem pomocy finansowej przez ARiMR dla  producentów rolnych, którzy ponieśli straty i nie mogli sprzedać wyhodowanych kwiatów, wskutek wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze w dniach 31.10-02.11.2020 r.,   w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19.