Marszałkowskie środki wesprą ochronę zabytków. W naszym regionie dotacje na konserwację obiektów otrzymają właściciele dwóch niezwykle ciekawych architektonicznie obiektów.


Województwo Zachodniopomorskie od lat prowadzi działania zmierzające do zachowania w jak najlepszym stanie zabytków zlokalizowanych na Pomorzu Zachodnim, głosi komunikat Urzędu Marszałkowskiego.

Ze środków marszałka korzystać mogą podmioty prywatne administrujące zabytkami, parafie, czy też samorządy. Wiadomo już, że w tym roku wsparcie finansowe uzyskały obiekty w Baniach oraz Barlinku.

W Baniach 15 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na prace konserwatorskie zamku w Swobnicy. Zamek Joannitów z XIV wieku to największa architektoniczna atrakcja turystyczna na terenie gminy, obiekt położony jest na skraju wsi nad Jeziorem Grodziskim. Przed wiekami był siedzibą komandorii. Z czasem jednak zamek popadał w ruinę, od kilku lat gmina powadzi intensywne prace, by odrestaurować zabytek i ocalić go.

Kolejne 20 tysięcy złotych trafi do Barlinka na prace ratujące cerkiew prawosławną z 1873 r. pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy. Świątynia została wybudowana jako kościół ewangelicki, ale zaraz po wojnie obiekt przekazana kościołowi prawosławnemu. Wewnątrz świątyni znajduje się ikonostas pochodzący z XIX w., przywieziony przez przesiedleńców z Kijowca.