Siłownia pod chmurką w Chojnie, przebudowa 4 placów zabaw w Dębogórze, Rynicy, Żarczynie i Krzywinie oraz budowa budynku kontenerowego na terenie stadionu w Witnicy – między innymi te działania będą realizowane przy wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowy z beneficjentami, gwarantujące unijne wsparcie, podpisał 13 grudnia br. wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.


W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.


W obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy umowy podpisała gminy Moryń , reprezentowana przez burmistrza Józefa Piątka, gmina Widuchowa, reprezentowana przez wójta Annę Kusy-Kłos, Stowarzyszenie Nasze Lubanowo reprezentowane przez prezes Katarzynę Niewiadomską i Annę Siwek-Gałkę oraz powiat Gryfiński, który reprezentowali starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Jerzy Miler.

Gmina Moryń kwotę 59 218,00 zł dofinansowania przeznaczy na zapewnienie warunków rekreacji, wypoczynku i aktywności sportowej dla mieszkańców Witnicy poprzez budowę budynku kontenerowego. Jego powierzchnia wyniesie niemal 60 m2. Będzie to budynek parterowy, w którym wydzielone zostaną dwie szatnie (z toaletą i prysznicami), pomieszczenie dla sędziów (z toaletą i prysznicem), toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz magazyn.

Gmina Widuchowa pozyskane pieniądze w kwocie 67 208,00 zł przeznaczy na przebudowę 4 placów zabaw położonych w miejscowościach: Dębogóra, Rynica, Żarczyn i Krzywin.

Ciekawy pomysł na wykorzystanie pieniędzy unijnych w kwocie 92 888,00 zł ma Stowarzyszenie Nasze Lubanowo. W najbliższym czasie w centrum Lubanowa powstanie  miejsce rekreacyjno-integracyjne, z wiatą, murowanym grillem i miejscem na ognisko. Ustawiona będzie także ławka wyposażona w porty USB i moduły fotowoltaniczne, umożliwiające naładowanie telefonu i laptopa. Teren oświetlą 3 lampy solarne.

Powiat gryfiński uzyskując dofinansowanie w wysokości 58 988,00 zł planuje wykonanie 2 zadań. Będzie to budowa siłowni zewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie oraz kompleksowa modernizacja placu zabaw przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. Zadanie obejmie wbudowanie i montaż elementów placu zabaw oraz obiektów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, wiaty).