17 kwietnia 2021 r. (Sobota) w Hali Widowiskowo - Sportowej w Trzcińsku - Zdroju, przy ul. Cmentarnej 12. w godz. 8.00-12.00 odbędzie się nieodpłatne badanie na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2 (pobranie krwi). Warunkiem do jego przystąpienia jest, wpisanie się na listę i wypełnienie ankiety. W badaniu mogą wziąć udział także osoby, które już korzystały z tego programu wcześniej.

Osoby chętne do udziału w badaniu proszone są o zgłoszenia tel. 914148088, podając swoje dane: imię, nazwisko, pesel i numer telefonu.
Po zadeklarowaniu chęci udziału w badaniu obecność jest obowiązkowa.
Udział w badaniu mogą wziąć: Kobiety w wieku od 18 do 59 lat (decyduje rok urodzenia), Mężczyźni w wieku od 18 do 64 lat (decyduje rok urodzenia), którzy ze względu na wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych w kraju i za granicą oraz związanym z tym przemieszczaniem środkami transportu, czy też przebywaniem w środowisku wielu innych osób, mogły ulec zakażeniu. 
ANKIETA DO WYPEŁNIENIA - DO POBRANIE TUTAJ
WAŻNE !!! OSOBA ZGŁASZAJĄCA SIĘ NA BADANIE NIE MOŻE MIEĆ OBJAWÓW TAKICH JAK: KASZEL, GORĄCZKA, DUSZNOŚĆ CZY BRAK WĘCHU I SMAKU