W październiku ekipa archeologów rozpoczęła kolejny etap badań powierzchniowych, które polegają na poszukiwaniu stanowisk archeologicznych. Są elementem projektu związanego z neolitycznym obiektem typu rondel w Nowym Objezierzu.

       Badania powierzchniowe prowadzone w ramach projektu mają na celu odtworzenie historii zmian sieci osadniczej w ramach, której funkcjonował rondel. Jest to szczególnie istotne ponieważ w kontekście tego regionu wciąż rażąca jest dysproporcja pomiędzy stanem badań nad okresem pradziejowym a wczesnośredniowiecznym.  Jest to spowodowane faktem, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat zainteresowanie badaczy oraz siły i środki koncentrowały się na problematyce wczesnośredniowiecznej, natomiast okres pradziejowy pozostawał (często z konieczności) na uboczu zainteresowań naukowców.
       Jak do tej pory udało się zarejestrować prawie 200 stanowisk archeologicznych (datowanych od epoki kamienia po czasy nowożytne), co potwierdza hipotezę, że region ten był niezwykle atrakcyjny pod względem osadniczym. Testowane są też nowe metody poszukiwań stanowisk z powietrza przy pomocy drona.