16 stycznia 2021 r. od godziny 9:00 w Przychodni Rodzinnej „DOM” w Chojnie ul. Odrzańska 1C odbędzie się nieodpłatne badanie na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2 (pobranie krwi). Warunkiem do jego przystąpienia jest wpisanie się na listę i wypełnienie ankiety.Rubrykę z pomiarem temperatury ciała ankietowanego należy zostawić niewypełnioną. Temperatura zostanie zmierzona i wpisana przed badaniem. Wypełnioną ankietę należy wziąć ze sobą na badanie. Ankiety będą także dostępne na miejscu badania, jednak wcześniejsze ich wypełnienie, skróci czas oczekiwania, zapobiegnie tworzeniu się kolejek. Ankieta dostępna jest TUTAJ. Osoby chętne do udziału w badaniu proszone są o zgłoszenia tel. 91414 10 35 wew. 37 podając swoje dane: imię, nazwisko, pesel i numer telefonu, najpóźniej do 11 stycznia 2021 r. do godz. 14.00. Po zadeklarowaniu chęci udziału w badaniu obecność jest obowiązkowa. Badanie odbędzie się 16 stycznia 2021 r. od godziny 9:00 w Przychodni Rodzinnej „DOM” w Chojnie ul. Odrzańska 1C. W badaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Zachodniopomorskiego: KOBIETY w wieku od 18 do 59 lat (decyduje rok urodzenia) MĘŻCZYŹNI w wieku od 18 do 64 lat (decyduje rok urodzenia), którzy ze względu na wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych w kraju i zagranicą.WAŻNE! Osoba zgłaszająca się na badanie nie może mieć objawów takich jak: Kaszel, gorączka, duszność czy brak węchu i smaku!!!