Gminy uczestniczą w programie związanym z likwidacją wyrobów zawierających azbest, należy sprawdzać strony internetowe lub zapytać najlepiej inspektora ds. ochrony środowiska czy gmina ogłosiła nabór wniosków.
Zadanie od strony gminy dotyczy zabrania wyrobów azbestowych zalegających na terenie nieruchomości oraz demontażu azbestu z pokryć dachowych, szczegóły ustala gmina.

Dofinansowanie obejmuje zazwyczaj demontaż, transport i utylizację lub wyłącznie zebranie zalegającego azbestu na terenie nieruchomości i nie uwzględnia kosztów nowego pokrycia dachu.

W 2032 r. zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej ostatecznie pożegnamy azbest. Właśnie do końca wspomnianego roku masz czas na pozbycie się tego niezwykle szkodliwego materiału.

Azbest, popularnie zwany jest eternitem, występuje w płytach dachowych cementowo-włóknowych. Stare cementowo-włóknowe płyty faliste i płytki zawierają ogromne ilości azbestu, który może wywoływać groźne dla życia choroby.