Centrum Zarządzanie Kryzysowego w Szczecinie potwierdza, nie działa numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego. 


Zgodnie z informacją przekazaną przez WCZK w Szczecinie, chwilowej awarii uległ numer Pogotowia Ratunkowego 999. Próby połączenia się z pogotowiem pod numerem alarmowym są odrzucane. Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy problem zostanie rozwiązany.

W związku z powyższym, osoby potrzebujące pomocy medycznej proszone są o kontakt pod numerem alarmowym 112.