W dniu 1 sierpnia 2016 r. o godzinie 9:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie mianował na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gryfinie bryg. Piotra Juzyszyna.

Powyższa zmiana podyktowana była powołaniem mł. bryg. Sławomira Michalskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie.
Bryg. Piotr Juzyszyn służbę w tutejszej Komendzie rozpoczął w 1996 r. jako absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, przez ostatnie 9 lat był Naczelnikiem Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego.
Komendant Powiatowy złożył gratulacje z okazji awansu, życząc jednocześnie wielu sukcesów i powodzenia na  nowym stanowisku.

Podczas zbiórki miało także miejsce mianowanie na wyższe stanowiska oraz stopnie służbowe 3 funkcjonariuszy.