Daje szerokie możliwości nauki ruchu drogowego poprzez zabawy edukacyjne. Mowa o AUTOCHODZIKU, który przekazany został funkcjonariuszom pyrzyckiej komendy na potrzeby prowadzenia zajęć z zakresu ruchu drogowego w przedszkolach i szkołach.


W ramach działań Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Pyrzycach zakupiony został zestaw instruktorski AUTOCHODZIK – miasteczko umiejętności drogowych.

Jest to wieloelementowy zestaw edukacyjny dostosowany do percepcji i poziomu rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, który daje szerokie możliwości nauki ruchu drogowego poprzez zabawy edukacyjne.

Zakup AUTOCHODZIKA jest kontynuacją wrześniowego festynu pn. "Aby było bezpiecznie" i został sfinansowany ze środków zewnętrznych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz środków własnych Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

Zestaw instruktorski AUTOCHODZIK przekazany został na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach, mł. insp. Krzysztofa Dębińskiego przez starostę pyrzyckiego, Stanisława Stępnia i służyć ma do prowadzenia zajęć z zakresu ruchu drogowego w przedszkolach i szkołach.