Przemysław Górny od nowego roku nie będzie pełnił funkcji dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. Dalsza przyszłość ZGM-u stoi pod znakiem zapytania. O istnieniu bądź likwidacji zakładu ma zadecydować burmistrz Adam Fedorowicz po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego w grudniu audytu.


Po czterech latach zarządzania, z funkcji dyrektora ZGM-u w Chojnie rezygnuje Przemysław Górny. Jak wyjaśnia nam Jan Będzak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnie, dyrektor nie musi uzasadniać swojej decyzji.

Nie od dziś wiadomo, że kondycja finansowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie jest fatalna. Jednostka budżetowa od kilku lat boryka się z ogromnym zadłużeniem sięgającym na dzień dzisiejszy blisko 1,5 mln złotych, dlatego o dalszym jej funkcjonowaniu mają zadecydować wyniki przeprowadzonego na zlecenie burmistrza Adama Fedorowicza audytu.

Czy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej czeka likwidacja?

- W chwili obecnej trwają rozmowy i Pan burmistrz zastanawia się co zalej z ZGM-em, jak go przekształcić, czy zostanie "wchłonięty" przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie, czy w gminie zostanie utworzona nowa komórka prowadząca zadania statutowe Zakładu - wyjaśnia Jan Będzak.

Naczelnik tłumaczy, że decyzja burmistrza w dużej mierze będzie oparta o wyniki przeprowadzonego w Zakładzie, przez firmę zewnętrzną audytu. Nie ukrywa natomiast, że jednostkę budżetową czekają spore przekształcenia.

Dyrektor ZGM-u obecnie przebywa na urlopie. Jak udało nam się dowiedzieć Przemysław Górny, na dwa dni przed końcem 2017 roku ma powrócić do swoich obowiązków. W chwili obecnej nie wiadomo, kto wraz z nadejściem nowego roku będzie pełnił obowiązki dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.