W wyniku wyborów uzupełniających Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. nowo wybranym radnym w okręgu nr 7 – sołectwo Klępicz - został Artur Granda. W związku ze zgłoszeniem się jednego kandydata wybory odbyły się bez głosowania.