Prokurator Rejonowy w Pyrzycach skierował do Sądu Rejonowego w Pyrzycach akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w okresie od 3-5 lutego 2019 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu pyrzyckiego, kierował pod adresem swojej żony groźby karalne, znieważając ją wulgarnymi słowami i grożąc jej pozbawieniem życia, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia gróźb, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk i inne,  

 Dotychczasowe ustalenia wykazały, że podejrzany w okresie od 3-5 lutego 2019 r. groził swojej żonie pozbawieniem życia. Pokrzywdzona w obawie przed spełnieniem tych gróźb zdecydowała się powiadomić Policję. Funkcjonariusze dokonali zatrzymania podejrzanego, który następnie na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany. Ten  środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do sądu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego jemu czynu.

Za zarzucane podejrzanemu m. in. przestępstwo z art. 190 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.