Od 10 kwietnia 2018 r. rozpoczęły się roboty polegające na oczyszczaniu wałów–fosy zlokalizowanej przy murach obronnych w Pyrzycach na odcinku od ulicy Górnej do ulicy Owocowej.


Prace prowadzone są przez Zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych Mielęcin, Nowielin i Pyrzyce oraz pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, którzy usuwają ze skarpy fosy odrosty i samosieje krzewów oraz drzew. Uporządkowanie terenu ma na celu zahamowanie procederu powstawania dzikich wysypisk śmieci oraz przyczynić się do zaakcentowania walorów krajobrazowych.

Równolegle wraz z oczyszczaniem rozpoczęły się prace polegające na wykonaniu przepustu w fosie pod przejściem łączącym ulicę Dąbrowskiego z ulicą Owocową, który ma celu zlikwidowanie powstałego tam zastoiska wodnego oraz udrożnienie odpływu wód opadowych.

Organizatorzy wykonywanych robót apelują do mieszkańców Pyrzyc o nie zaśmiecanie terenów wałów, a tych którzy są świadkami zaobserwowanych wykroczeń, niszczenia mienia lub innych sytuacji wymagających działań służb mundurowych o interwencję do Straży Miejskiej w Pyrzycach tel. 091 39 70 329 lub tel. 609461228 lub na policję.