Publikujemy apel Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego, który został skierowany do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej. Samorządowcy wyrażają swoje wątpliwości wobec organizacji wyborów prezydenckich 10 maja w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Poparcie dla apelu wyraziła większość zachodniopomorskich miast/gmin w liczbie 66 spośród 69 miast/gmin.

Klikając na link można przeczytać dokument w pełnej wersji
https://debno.pl/pliki/debno/pliki/APEL%20PRZEWODNICZ%C4%84CEGO%20KONWENTU%20W%C3%93JT%C3%93W%20BURMISTRZ%C3%93W%20%20I%20PREZYDENT%C3%93W%20WZP.pdf