Śmierć to zawsze wielka tragedia. Takowa spotkała rodzinę Dopierała z miejscowości Bara w gminie Chojna. Nagła śmierć żony Pana Marka spowodowała, że mężczyzna stał się jedynym opiekunek ośmiorga dzieci w wieku od 2 do 17 lat. Rodzina tuż przed tragedią rozpoczęła remont mieszkania. Niestety zdarzenie spowodowało, że mężczyzna musiał zrezygnować z pracy, aby zaopiekować się małoletnimi dziećmi.


O pomoc finansową dla rodziny z miejscowości Bara apelują Burmistrz Gminy Chojna oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie.

"Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc dla mieszkańców naszej Gminy – wielodzietnej rodziny z miejscowości Bara, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Państwo Dopierała niedawno rozpoczęli remont mieszkania, aby poprawić warunki mieszkaniowe swoim dzieciom. Nagła śmierć mamy ośmiorga małoletnich dzieci w wieku od 2 i pół roku do 17 lat, spowodowała, że ojciec dzieci i obecnie jedyny ich opiekun, nie może aktualnie podjąć pracy zarobkowej. Pan Marek zgromadził część materiałów i dużo prac wykonywał samodzielnie. Jednak w obecnej sytuacji bez dodatkowego wsparcia finansowego niezwykle trudno będzie ukończyć remont mieszkania."

Pomocy finansowej można udzielić dokonując wpłaty na specjalnie utworzony rachunek:
Bank Spółdzielczy w Chojnie – 65 9370 0007 2002 0002 3328 0014
z dopiskiem „Pomoc na remont mieszkania Rodzinie Dopierała”

Władze gminy z góry serdecznie dziękują w imieniu Rodziny za wszelkie wsparcie w każdej możliwej formie.