Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, wystosował apel do właścicieli gospodarstw rolnych z prośbą o zachowanie wyjątkowej dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo podczas wykonywania codziennych zadań. Przypomina w nim, że prawo wymaga od nich zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas prac rolnych.

Troska i odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim pracującym bezpiecznych warunków pracy są fundamentem działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednak nawet wzmożone działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne, wdrażane przez inspektorów pracy, nie są w stanie zlikwidować wszystkich zagrożeń, jakie są związane z działalnością zawodową. Tym bardziej, że możliwości działań PIP w stosunku do niektórych grup zawodowych są w pewnym stopniu ograniczone. Taką grupę stanowią rolnicy. W gospodarstwach rolnych pracują bowiem tysiące rolników wspomaganych przez członków najbliższej rodziny, także dzieci.