W grudniu ub. roku, podczas rozprawy administracyjnej gryfińska gmina zobowiązała się, że kamienicę przy ul. 1 Maja 8 będzie remontować. Zgodnie z decyzją PINB ma na to czas do końca bieżącego roku. Ale do dziś w UMiG nie wiedzą, kiedy ten remont się rozpocznie.   

 

Na początku kwietnia skierowaliśmy dziennikarskie zapytanie do burmistrza Mieczysława Sawaryna z prośbą o informację, kiedy rozpocznie się remont tej kamienicy, oraz czy i w jakiej wysokości środki zostały przeznaczone na jej renowację? Odpowiedzi udzielił wiceburmistrz Tomasz Miler: „Trwa analiza sytuacji, ocena zakresu i kosztu remontów”.

Taka informacja nie bez powodu wywołała skojarzenie z pewną anegdotę. Otóż jeden ze spikerów radiowych, zapowiadając jakąś konferencję, użył sformułowania: „konferencja trwa mać”. Próbował się poprawić, przepraszając za przejęzyczenie radiosłuchaczy, którzy tym razem usłyszeli: „konferencja mać trwa”. Po krótkiej ciszy w eterze spiker zapowiedział: „konferencja... trwać mać”. Ostatecznie tematu nie rozwinął i słuchacze nie dowiedzieli się, jak długo miała trwać zapowiadana konferencja.

Czyżby podobnie miało być z remontem budynku przy 1 Maja 8? Ekspertyzy budowlane dotyczące zakresu robót koniecznych do wykonania znane były w ubiegłym roku, jeszcze przed rozprawą administracyjną. Zgodnie z wytycznymi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wszystkie nieprawidłowości związane ze złym stanem technicznym tego obiektu muszą zostać usunięte do końca bieżącego roku. Zakres prac wykazanych w ekspertyzie budowlanej jest bardzo szeroki. Zdaniem fachowców najlepszym okresem do remontu budynku jest wiosna, lato albo też wczesna jesień. Za pasem maj, a zapowiadany remont jeszcze się nie rozpoczął. Na takie dictum wiceburmistrz odpowiada: Data rozpoczęcie remontu nie została jeszcze ustalona.” No więc –  parafrazując wspomnianą wyżej anegdotę – urzędnicza analiza danych, od których uzależniony jest ten remont: mać trwa? trwa mać? czy też może: trwać mać?

- Jeżeli ten obowiązek nie zostanie zrealizowany, wtedy będziemy prowadzić postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia właściciela do jego wykonania – informuje powiatowy inspektor Beata Kołodziejska z PINB w Gryfinie.

A i prokuratura przyjrzy się sprawie, bowiem zgłosiła swój udział w rozprawie administracyjnej.

 

Maria Piznal