7 grudnia 2018 r. na Alei Gwiazd Plejstocenu zamontowany został model prażubra, który wraz z zamontowanym w październiku modelem łosia północnego uzupełnia ścieżkę edukacyjną przy jeziorze Morzycko.

       Modele zwierząt zakupione zostały w ramach projektu pn. ”Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku – Kraina polodowcowa nad Odrą”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt projektu: 75.424,00 zł, dofinansowanie: 45.592,00 zł.