W dniu 11 stycznia 2020 roku o godzinie 13:45 na Placu św. Floriana 1 przed remizą odbył się uroczysty apel z okazji przekazania nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, łodzi i drona dla OSP Banie.
Zakup nowego sprzętu był możliwy dzięki funduszom gminnym i dofinansowaniu z Unii Europejskiej, jego wartość wynosiła około 2 miliony złotych.