W miniony poniedziałek w Zespole Szkół w Widuchowej odbył się szkolny konkurs „Zdążyć przed powodzią”. Inicjatorem konkursu od 2008 roku jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Zwycięską drużynę tworzyli Kewin Kaczor, Lucjan Winnicki, Eryk Kubicki i Jakub Gaworski.


Celem konkursu „Zdążyć przed powodzią” jest promowanie wiedzy na temat zagrożeń związanych ze zjawiskiem powodzi oraz uświadamianie najmłodszych o sposobach zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Program edukacji powodziowej prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
od 2008 roku. Szkoła w Widuchowej uczestniczyła z 7 na 9 edycji.

W szkolnym konkursie „Zdążyć przed powodzią” wzięło udział 36 uczestników. Występowali oni w drużynach 4 osobowych.
Każda z drużyn podczas pracy w grypie, w ramach konkurencji, wykazała się umiejętnościami związanymi z tworzeniem rodzinnego planu powodziowego, udzielania pierwszej pomocy, celności w rzucaniu rzutki ratowniczej, wiązania podstawowych węzłów oraz wiedzy teoretycznej.

Zwycięskie drużyny:

I miejsce
Kewin Kaczor
Lucjan Winnicki
Eryk Kubicki
Jakub Gaworski

II miejsce
Marcelina Raj
Oliwia Makuch
Bartłomiej Merski
Tomasz Madej

III miejsce
Magdalena Łuczak
Mateusz Dąbrowski
Bartosz Grzech
Jakub Pawłowski