Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Rejonowego w Gryfinie akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w okresie od 20 października do dnia 16 listopada 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu gryfińskiego, działając w warunkach recydywy kierował pod adresem swojej byłej partnerki groźby karalne, grożąc jej uszkodzeniem ciała, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia gróźb, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk i inne,  

Dotychczasowe ustalenia wykazały, że podejrzany w okresie od 20 października do dnia 16 listopada 2018 r. groził swojej byłej partnerce uszkodzeniem ciała. Pokrzywdzona w obawie przed spełnieniem tych gróźb zdecydowała się powiadomić Policję.

Funkcjonariusze dokonali zatrzymania podejrzanego, który następnie na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany.

Ponadto w toku prowadzonego postępowania ustalono ponadto, że podejrzany działając w warunkach recydywy w okresie od 14 lipca 2018 r. do dnia 5 grudnia 2018 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką i małoletnim bratem z którymi wspólnie zamieszkiwał, w związku z czym agresywnemu mężczyźnie przedstawiono również zarzut o jakim mowa w art. 207 § 1a kk i in.  

Podejrzany (lat 27) przebywał w areszcie również w dniu kierowania do sądu aktu oskarżenia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych jemu czynów.

Za zarzucane podejrzanemu m. in. przestępstwo z art. 207 § 1a kk popełnione w warunkach recydywy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 12 lat.