Prokurator Rejonowy w Pyrzycach  skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie  akt oskarżenia przeciwko   22– letniemu mężczyźnie, zarzucając mu  dopuszczenie w okresie od 31 stycznia 2019 r. do 11 lutego 2019 r.  w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wobec małoletniej poniżej 15 lat,  innych czynności seksualnych, polegających na dotykaniu jej w miejscach intymnych,  tj. o czyn  z art.   200 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Wobec sprawcy w toku śledztwa i w momencie kierowania aktu oskarżenia stosowny był środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego aresztowania.