Prokuratura Rejonowa w Gryfinie skierowała do Sądu Rejonowego w Gryfinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o to, że w okresie od 30 grudnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu Gryfickiego znęcał się psychicznie nad członkami rodziny w tym, matką, ojczymem, siostrą a także nieporadnymi ze względu na wiek: dziadkiem i babcią, z którymi wspólnie zamieszkiwał, w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe podczas których wyzywał pokrzywdzonych słowami powszechnie uznanymi za wulgarne i obelżywe, a także krzyczał na nich, poniżał i ośmieszał, a nadto zakłócał nocny spoczynek poprzez hałasowanie, głośne słuchanie muzyki i zapalanie światła, tj. o czyn z art. 207 § 1a kk i inne.

Prokuratura Rejonowa w Gryfinie nadzorowała postępowanie w przedmiotowej sprawie. Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany zamieszkujący wspólnie z rodziną, znęcał się nad osobami bliskimi. Ustalenia postępowania wykazały, że podejrzany nadużywający alkoholu znajdując się pod jego wpływem wielokrotnie wszczynał awantury domowe. W ich trakcie zachowywał się agresywnie, wyzywając pokrzywdzonych wulgarnymi słowami, poniżał i ośmieszał. Dodatkowo podejrzany zakłócał nocny spoczynek poprzez hałasowanie, głośne słuchanie muzyki i zapalanie światła.

Wobec agresywnego mężczyzny na wniosek prokuratora zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie. Ten środek zapobiegawczy był stosowany także w dniu kierowania do Sądu aktu oskarżenia. Podejrzany był w przeszłości karany sądownie za przestępstwo innego rodzaju.

Za czyn zarzucony podejrzanemu m.in. na podstawie art. 207 § 1a kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.