Prokurator Rejonowy w Myśliborzu skierował do Sądu Rejonowego  w Myśliborzu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w okresie od 29 maja 2019 r. do 16 września 2019 r. w Barlinku, znęcał się nad psem poprzez bicie go po całym ciele, drażnienie, uderzanie zapalniczką po łapach, zaklejanie taśmą łap i oczu, aby utrudnić mu poruszanie się, ściskanie pyska, a ponadto w dniu 16 września 2019 r., działając ze szczególnym okrucieństwem, uderzając go po całym ciele oraz rzucając nim o podłoże spowodował u psa obrażenia zewnętrzne i wewnętrzne, które wymagały natychmiastowej interwencji chirurgicznej ratującej życie, tj. m.in. o przestępstwo z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu nadzorowała dochodzenie w przedmiotowej sprawie. 

Przeprowadzone dowody, w tym między innymi zeznania przesłuchanych w sprawie świadków, oraz zgromadzona dokumentacja z leczenia weterynaryjnego psa wykazały, że mężczyzna w okresie od 29 maja 2019r. do 16 września 2019r. znęcał się nad psem poprzez bicie go po całym ciele, drażnienie, uderzanie zapalniczką po łapach, zaklejanie taśmą łap i oczu, aby utrudnić mu poruszanie się, ściskanie pyska, a ponadto w dniu 16 września 2019r., działając ze szczególnym okrucieństwem, uderzając go po całym ciele oraz rzucając nim o podłoże spowodował u psa obrażenia zewnętrzne i wewnętrzne, w tym m.in. pękniecie wątroby, krwiaka zaotrzewnowego skutkującego krwotokiem wewnętrznym, które wymagały natychmiastowej interwencji chirurgicznej ratującej życie zwierzęcia.

Podejrzany (lat 40) był w przeszłości karany sądownie, a zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach recydywy. W toku postępowania, na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Ten środek zapobiegawczy był również stosowany w chwili kierowania aktu oskarżenia do sądu.

 Za zarzucany podejrzanemu czyn, na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt popełniony w warunkach recydywy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 7 lat i 6 miesięcy, ponadto  sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo zwierząt określonej kategorii.