Prokurator Rejonowy w Myśliborzu skierował do Sądu Rejonowego  w Myśliborzu akt oskarżenia, przeciwko kobiecie, podejrzanej m.in. o to, że: w okresie do dnia 23 maja 2019 r. w jednej z miejscowości na terenie Gminy Myślibórz znęcała się ze szczególnym okrucieństwem nad trzema psami rasy mieszanej w ten sposób, że utrzymywała zwierzęta w stanie rażącego zaniedbania i w niewłaściwych warunkach bytowania, nie zapewniając im wody i pokarmu wymaganego dla danego gatunku oraz podstawowej pielęgnacji, czym doprowadziła do śmierci poprzez zagłodzenie dwóch zwierząt, zaś trzeciemu psu sprawiła ból i cierpienie, narażając go jednocześnie na utratę życia, tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i inne,

Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu nadzorowała postępowanie w związku z ujawnieniem dwóch padłych i jednego zaniedbanego psa na terenie jednej z posesji w Gminie Myślibórz. 

Dochodzenie wykazało, że podejrzana utrzymywała w niewłaściwych warunkach bytowania trzy psy. Zwierzęta te znajdowały się w stanie rażącego zaniedbania, bez wody i pokarmu, co w rezultacie doprowadziło do śmierci z powodu zagłodzenia dwóch, spośród trzech zwierząt.

Ponadto w toku postępowania ustalono, że podejrzana w przeszłości, tj. w 2017 r. znęcała się ze szczególnym okrucieństwem nad psem rasy berneński pies pasterski oraz dwoma psami rasy mieszanej w ten sposób, że wyjechała z miejsca zamieszkania na okres 10 dni, pozostawiając zwierzęta zamknięte w kojcu i nie zapewniając im pokarmu ani wody. Z tego względu podejrzanej przedstawiono również zarzut dotyczący jej zachowania w tym okresie czasu (z art. 35 ust. 2  cytowanej ustawy). 

W toku prowadzonego postępowania zastosowano wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu posiadania psów. Podejrzana (lat 33) była wcześniej karana sądownie. Za zarzucane podejrzanej czyny na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.