Prokurator Rejonowy w Pyrzycach skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 35 i 37 lat, z których pierwszemu zarzucono m. in. to że w dniu 14 września 2018 r. na terenie gminy Przelewice w samochodzie, posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 198,108 grama oraz znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 178,586 grama a także 14 sztuk tabletek Ekstazy, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne. 

Akt oskarżenia obejmuje również drugiego mężczyznę, któremu zarzucono posiadanie w dniu 19 września 2018 r. w mieszkaniu  na terenie Barlinka wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 10,406 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach nadzorowała śledztwo w przedmiotowej sprawie. 

W dniu 14 września 2018 r. funkcjonariusze Policji dokonali przeszukania samochodu pierwszego z podejrzanych mężczyzn, w którym ujawniono – ukryte za kołem zapasowym narkotyki w postaci marihuany o łącznej wadze blisko 200 gram oraz amfetaminy o łącznej wadze blisko 180 gram, a także 14 sztuk tabletek Ekstazy. 

Poczynione w toku śledztwa ustalenia wykazały również, że ten podejrzany działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej odpłatnie udzielał innej osobie amfetaminę. W związku z powyższym podejrzanemu przedstawiono również zarzut z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.    

Dodatkowo w toku śledztwa w dniu 19 września 2018 r. dokonano przeszukania w mieszkaniu znajomego pierwszego z podejrzanych, u którego ujawniono amfetaminę o wadze przekraczającej 10 gram. Z tego względu drugi mężczyzna usłyszał zarzut posiadania w/w substancji psychotropowej (art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). 

W toku postępowania obaj mężczyźni zostali zatrzymani, a następnie na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu. Obaj podejrzani przyznali się do stawianych zarzutów i złożyli wyjaśnienia. 

Za zarzucane pierwszemu podejrzanemu przestępstwa, w tym m. in. za udzielanie narkotyków, na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.  

Drugiemu podejrzanemu mężczyźnie za posiadanie amfetaminy na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.