Prokurator Rejonowy w Myśliborzu skierował do Sądu Rejonowego w Myśliborzu akt oskarżenia, przeciwko kobiecie i mężczyźnie podejrzanym o to, że w okresie do lipca 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Nowogródek Pomorski, działając wbrew przepisom ustawy o ochronie zwierząt, znęcali się nad psem rasy foksterier w ten sposób, że utrzymywali zwierzę w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym m. in. w stanie rażącego zaniedbania poprzez nie zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej, pomimo iż zwierzę takiej opieki wymagało, tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.        

Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu nadzorowała postępowanie w związku z ujawnieniem na terenie jednej z posesji w miejscowości położonej w gminie Nowogródek Pomorski zaniedbanego psa rasy typu foksterier. 

Dochodzenie wykazało, że podejrzani pod których opieką zwierzę pozostawało znęcali się nad nim w ten sposób, że utrzymywali je w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania, w tym nie zapewnili psu opieki weterynaryjnej, pomimo że zwierzę takiej opieki wymagało ze względu na konieczność leczenia stanu chorobowego. 

  Podejrzanym na podstawie art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.