Prokurator Rejonowy w Pyrzycach skierował do Sądu Rejonowego w Pyrzycach akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego m. in. o to, że w okresie od 24 stycznia 2018 r. do dnia 17 stycznia 2019 r. w Pyrzycach, działając w warunkach recydywy, znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną oraz synem, m. in. w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury domowe podczas których znieważał pokrzywdzonych, popychał i szarpał, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1a kk i inne.

Postępowanie w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach. Z dokonanych ustaleń wynika, że podejrzany zamieszkujący wspólnie z rodziną tj. żoną i synem przez okres roku, znęcał się nad nimi psychicznie oraz fizycznie. Z zeznań pokrzywdzonych jak również z pozostałych zgromadzonych dowodów, w tym zeznań innych przesłuchanych osób oraz dokumentacji zebranej w ramach tzw. „Niebieskiej karty” wynika, że podejrzany nadużywający alkoholu wszczynał awantury wyzywając pokrzywdzonych wulgarnymi słowami, a także szarpał i popychał.

            Wobec podejrzanego na wniosek prokuratora zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie. Ten środek zapobiegawczy był stosowany także w dniu kierowania do Sądu aktu oskarżenia. Podejrzany (lat 71) był w przeszłości karany sądownie.   

Za czyn zarzucony podejrzanemu, a popełniony w warunkach recydywy m.in. na podstawie art. 207 § 1a kk grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.