14 i 21 września 2019 r., od godz. 8.00 na Siekierkowskim Cmentarzu Żołnierzy 1. Armii WP w Starych Łysogórkach, rozpoczną się prace polegające na odnowieniu 1200 białych krzyży na grobach żołnierzy poległych w czasie forsowania Odry i w walkach o Berlin w 1945r.

Miejsce pochówku żołnierza – cmentarz wojenny jest zbiorowym pomnikiem losów zarówno człowieka, jak i historii narodu. Jest także miejscem łączącym żywych ze zmarłymi, w którym głosi się sławę poległych oraz wyraża wdzięczność społeczeństwa.
Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w przedsięwzięciu w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, tel. 91 4666 900. Prace polegać będą na oczyszczeniu ze starej farby krzyży nagrobnych, które następnie pomalujemy. Zapewniamy konieczny do prac sprzęt oraz farbę. Jednak, mile widziane będą własne druciane szczotki i pędzle. Przedsięwzięcie finansowane jest przez gminę Mieszkowice, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieszkowickiej i osoby prywatne. Miejsce pochówku żołnierza – cmentarz wojenny jest zbiorowym pomnikiem losów zarówno człowieka, jak i historii narodu. Jest także miejscem łączącym żywych ze zmarłymi, w którym głosi się sławę poległych oraz wyraża wdzięczność społeczeństwa.