W piątek 19 lipca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, podpisano list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie, a Gminą Trzcińsko-Zdrój.
Jej celem będzie kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, promowanie właściwych zachowań prośrodowiskowych oraz pogłębianie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej. Na mocy porozumienia, strony deklarują wspólny udział w pilotażowej akcji „Jedno drzewo – jedno dziecko”, którą rozpoczęli leśnicy ze szczecińskiej dyrekcji Lasów Państwowych. W jej ramach, na terenie Parku Jordanowskiego w Trzcińsku-Zdroju mieszkańcy naszej gminy którym urodziło się dziecko w terminie od stycznia do sierpnia 2019 r., będą mogli posadzić tak zwane „drzewa pamięci”. Dęby z odpowiednią tabliczką na której będzie widniało imię i nazwisko dziecka, będą nasadzane na przełomie września i października tego roku. O szczegółach całej akcji, poinformujemy w późniejszym terminie. List intencyjny podpisali Burmistrz Bartłomiej Wróbel, Andrzej Szelążek – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz Krzysztof Sielecki – Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej.