W czwartek 11 lipca w godzinach 9-11 pomiędzy Schwedt i Gartz odbędzie się akcja saperska, pięć niewybuchów z okresu II wojny światowej zostanie zdetonowanych (cztery granaty miotowe 82mm i jeden granat wybuchowy 85mm).
Niestety przejazd może być utrudniony, teren zostanie zablokowany wszelkie drogi i ścieżki leśne także. Miejsce niewybuchu znajduje się w nadleśnictwie 41, w okolicy Friedrichsthal i zostanie ogrodzone.