Złoty ma 95 urodziny, rozważano dla niego także nazwę "piast", "pol" i "lech", 14 kwietnia 1924 roku, prezydent RP przedstawił rozporządzenie o zmianie ustroju pieniężnego.
Władysław Grabski wprowadził reformę walutowo-skarbową, która uchroniła Polskę przed katastrofą gospodarczą i polityczną. Markę zamieniono złotówką jej relacja wynosiła 1 800 000 marek polskich za 1 złotego.