920 ty. złotych trafi do gminy Chojna na odbudowę drogi prowadzącej do parku krajobrazowego w Zatoni Dolnej. Zadanie ma zostać wykonane jeszcze w tym roku.


Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudziński podpisał promesę na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą”. Środki trafią do gminy po dostarczeniu przez nią wymaganych dokumentów i podpisaniu umowy dotacyjnej. Całość inwestycji to 1 mln 150 tys. zł – gmina daje 20 proc. wkładu własnego. Inwestycja musi zostać zakończona do końca tego roku.

Odbudowa istniejącej nawierzchni drogi, wykonanej z geokraty i wypełnionej kruszywem, będzie polegała na uzupełnieniu warstw konstrukcyjnych i utrwaleniu nawierzchni. Droga, położona na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą pomiędzy Krajnikiem Dolnym i Zatonią Dolną, ma długość 4,3 km. Odbudowywany odcinek stanowi drogę użytkową dla mieszkańców gminy (dojazd do gospodarstw 32 rodzin) i turystów odwiedzających Park Krajobrazowy „Dolina Miłości”.