Prognozy pogody na najbliższe dni zakładają wysokie temperatury powietrza oraz brak opadów. Takie warunki wydatnie wpływają na wzrost zagrożenia pożarowego. To człowiek powoduje 90% wszystkich pożarów w lesie i tylko od naszego zachowania zależy bezpieczeństwo lasów, nasze i osób w naszym otoczeniu.

Leśnicy apelują o zachowanie ostrożności podczas pobytu w lesie oraz przypominają, że w lesie i na terenach śródleśnych nie można rozpalać ognisk, grilli oraz palić papierosów. Każdy pożar to określone straty, od tych niepoliczalnych w środowisku przyrodniczym, po te wymierne finansowo.  Leśnicy apelują o zawiadamianie najbliższej jednostki straży pożarnej lub pracowników Służby Leśnej o zauważonych pożarach lasu, lub pożarach bezpośrednio im zagrażającym.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w której skład wchodzą nadleśnictwa z woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego, panuje obecnie wysokie i średnie zagrożenie pożarowe. Od początku roku wybuchło 75 pożarów, na powierzchni 4,92 ha. Dodatkowo leśnicy interweniowali przy 10  pożarach bezpośrednio zagrażających lasom.

Aktualne zagrożenie pożarowe lasu można sprawdzić na stronie internetowej: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/.