Rada Miejska Dębna podczas kwietniowej sesji przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Dębno.

Dofinansowanie z budżetu gminy prowadzone jest na podstawie przyjętych zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Uchwała Rady Miejskiej w Dębnie LVIII/424/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz Uchwała Nr XXIII/183/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr LVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Dębnie).

Do Gminy Dębno wpłynęły wnioski dotyczące obiektów, które objęte są ochroną konserwatorską, uruchomiona została procedura, która umożliwia ubieganie się o dotację zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Gmina Dębno przekaże dotacje: w wysokości 55 tys. zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła. Środki te zostaną wykorzystane na wymianę posadzki wraz z ułożeniem płytek ceglanych ceramicznych z wypału w kościele filialnym pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Dysznie.

Kwotą 25 tys. zł wsparta zostanie Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie. W miejscowym kościele zostanie zlikwidowany stopień i wykonana nowa posadzka w prezbiterium.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umów zawartych przez Gminę Dębno z beneficjentami.