Ruszyła trzecia edycja Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. W tym roku do dyspozycji mieszkańców jest 750 tys. zł. Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Gminy Gryfino. Wnioski można składać do dnia 11 lipca 2018 roku.


Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu gminy Gryfino, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku przewidywana łączna kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski wynosi 750 tys. złotych, z czego 500 tys. zł z przeznaczeniem na teren miasta Gryfina, a 250 tys. zł na miejscowości wiejskie.

Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą umożliwiać korzystanie z nich wszystkim mieszkańcom gminy, to znaczy efekty ich realizacji muszą być ogólnodostępne i przeznaczone do eksploatacji co najmniej 50 godzin w tygodniu w godzinach 8:00-22:00, z uwzględnieniem weekendów.

Zgodnie z regulaminem, propozycja zadań do budżetu obywatelskiego musi zostać poparta przez grupę co najmniej 20 mieszkańców gminy Gryfino, którzy w roku głosowania kończą 13 lat.

Zgłaszanie projektów do Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego kończy się 11 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje na stronie gryfino.budzet-obywatelski.org