W południe, 4 lutego br. uczczono w naszym mieście 74. rocznicę powrotu Dębna do Macierzy przy „Kurhanie”-  zbiorowej mogile żołnierzy radzieckich przy ulicy Kostrzyńskiej.
Na uroczystościach zgromadzili się przedstawiciele:  Urzędu Miejskiego w Dębnie: burmistrz Grzegorz Kulbicki, zastępca burmistrza Joanna Stąsiek- Janicka,  Sekretarz Gminy, Kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu, Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Rady Seniorów, Związku Kombatantów RP i Byłych  Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku „STRZELEC” oraz Komendy Hufca Pracy.
Mieszkańcom gminy warto przypomnieć, że obelisk w tym miejscu został posadowiony jesienią 1967 roku. Dębnowski „Kurhan” skrywa szczątki ponad 3700 radzieckich żołnierzy.