12 października 2018 r. Szkoła Podstawowa w Gogolicach obchodziła jubileusz 70–lecia oraz nadanie imienia „Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich”. Wydarzenia te odbywały się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i zostały wpisane w program obchodów Niepodległej. Szkoła otrzymała zgodę na używanie logo „Niepodległa”.
         Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej, Poseł na Sejm RP,  Pan Leszek Dobrzyński oraz Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój. Patronat medialny sprawowali: TVP Szczecin, Radio Szczecin, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie, Niezależna, Republika, telewizja internetowa Stream 1. W tej historycznej chwili wzięły  udział poczty sztandarowe ze  Szkoły Podstawowej nr 13 im.  Orląt Lwowskich w Szczecinie, Hufca ZHP Myślibórz
im. Bohaterów Akcji pod Arsenałem, Szkoły Podstawowej im Marka Kotańskiego
w Góralicach, Szkoły Podstawowej im Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Stołecznej, Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku- Zdroju.

Ceremonia nadania imienia i sztandaru szkole rozpoczęła się mszą świętą w kościele   pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gogolicach, którą celebrował biskup Henryk Wejman wraz z Proboszczem Parafii, księdzem Markiem Piotrowskim i księdzem Jarosławem Cieplichiewiczem. Na organach grał i śpiewał Mirosław Basarab wraz ze Scholą. Podczas mszy poświęcony został sztandar szkoły.

       W czasie przemarszu z kościoła do szkoły Zespół Ludowy „Borowiny” śpiewał pieśni patriotyczne. Przed budynkiem szkoły  odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona Helenie Grabskiej  z Orląt Lwowskich  ufundowana przez IPN.  Odsłonięcia dokonał
dr Paweł Skubisz, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oraz pani Barbara Dybczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gogolicach.

Z kolei pan Zbigniew Kitlas, Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój odczytał uchwałę Rady Miejskiej o nadaniu imienia szkole.  Po złożeniu kwiatów pod tablicą, zaproszeni goście udali się do szkolnej sali gimnastycznej na dalszą część uroczystości. Mistrzem Ceremonii była nauczycielka szkoły, Monika Sidorczuk, która profesjonalnie prowadziła całą uroczystość. Po wejściu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego, pani Barbara Dybczak, dyrektor szkoły przywitała wszystkich przybyłych gości. Serdecznie witała posła na Sejm RP,  pana Leszka Dobrzyńskiego, biskupa Henryka Wejmana, księdza  Marka Piotrowskiego, proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. MB Nieustającej Pomocy                      w   Trzcińsku- Zdroju, księdza Jarosława Cieplichiewicza, pana dra  Pawła Skubisza, Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie wraz z pracownikami Instytutu, pana Jerzego  Sołtysiaka, Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty, pana Zbigniewa Kitlasa, Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój, pana Emiliana Osetka, zastępcę Burmistrza, panią Marię Woźniak, Przewodniczącą  Rady Miejskiej i radnych, pana Jana Grzysia, Nadleśniczego z  Nadleśnictwa Mieszkowice, Komisarza Roberta Pannę, Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego  Komisariatu Policji w Chojnie, przedstawicieli Kół Łowieckich „Sokół” z Chojny i „Knieja” z Witnicy, pana Kamila Frelichowskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia Kresy Wschodnie -Dziedzictwo i Pamięć, panią Alicję Saję, żonę pierwszego dyrektora Szkoły w Gogolicach, dyrektorów szkół, przedszkola, kierowników jednostek z Gminy Trzcińsko- Zdrój oraz wszystkich gości.

Podczas przemówienia dyrektor szkoły przypomniała historię szkoły, jej dyrektorów
i pedagogów, którzy uczyli i tworzyli tę szkołę. Podziękowała wszystkim za pomoc
w organizacji uroczystości. Akt nadania imienia szkole odczytał pan Zbigniew Kitlas, Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój i przekazał na ręce pani Barbary Dybczak  
i przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego.

W dalszej kolejności  nastąpił ceremoniał wbijania „gwoździ” na pamiątkowym tablo. Honorowe „ gwoździe” wbili: ksiądz profesor  Henryk Wejman, biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, ksiądz  Marek  Piotrowski,  Proboszcz    Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. MB Nieustającej Pomocy w   Trzcińsku-Zdroju (w jego imieniu „gwóźdź” wbił wikariusz Paweł Błasiak), Leszek Dobrzyński, Poseł na Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej, dr  Paweł Skubisz, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Jerzy  Sołtysiak, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Zbigniew Kitlas, Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz  Maria Woźniak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Trzcińsko- Zdrój.

Wyrazem szacunku i uznania dla fundatorów sztandaru i darczyńców  uroczystości były  pamiątkowe „gwoździe” umieszczone na drzewcu sztandaru. Wbili je kolejno fundatorzy sztandaru odbierając jednocześnie Certyfikaty Dobroczynności. Certyfikaty
te wręczono  wszystkim darczyńcom.  Szczególne podziękowanie otrzymał z rąk pani dyrektor, Barbary Dybczak, Komitet Wspierania Szkoły Podstawowej w Gogolicach. Bardzo wzruszającym momentem było przekazanie sztandaru dla pani dyrektor  przez Komitet Wspierania Szkoły. Następnie pani dyrektor przekazała sztandar  uczniom.  

Z kolei  odbyła się prezentacja sztandaru, a po niej uroczyste ślubowanie przez uczniów, zakończone odśpiewaniem hymnu szkoły, którego autorem słów jest pani Róża Ryczańczyk. Następnie zostały wygłoszone przemówienia przez honorowych gości: księdza biskupa Henryka Wejmana, pana Jerzego Sołtysiaka, Zachodniopomorskiego Wicekuratora, pana Leszka Dobrzyńskiego, Posła na Sejm RP,   pana Zbigniewa Kitlasa, Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz pana Kamila Frelichowskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć.  

Po obejrzeniu programu artystycznego przygotowanego przez uczniów i nauczycieli szkoły, dyrektor szkoły serdecznie podziękowała gościom za uświetnienie swoją obecnością tej historycznej i tak ważnej dla szkoły w Gogolicach chwili, za ciepłe słowa, za życzenia                      i gratulacje. Uczniowie wręczyli gościom upominki, a prowadząca uroczystość nauczycielka, pani Monika Sidorczuk, zaprosiła wszystkich do pamiątkowego zdjęcia i poczęstunku zorganizowanego na świeżym powietrzu.  

Przed budynkiem szkoły nastąpiło uroczyste pokrojenie tortu, którego fundatorem
był „ Lider Pojezierza”. Tort kroili honorowi goście: pan Poseł Leszek Dobrzyński, pan Zbigniew Kitlas, Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój i pani Barbara Dybczak, dyrektor szkoły. Wszyscy goście mieli okazję wpisać się do Księgi Pamiątkowej oraz obejrzeć w holu  szkoły prezentację multimedialną i dorobek placówki.

Gorąco dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, darczyńcom za ufundowanie sztandaru, Instytutowi Pamięci Narodowej za tablicę pamiątkową poświęconą Helenie Grabskiej, państwu Róży i Jerzemu Ryczańczykom za zebranie funduszy, wykonanie zaproszeń, kupno sztandaru i gadżetów, panu Franciszkowi  Ożarowskie     mu za ofiarowanie gabloty na sztandar, „Liderowi Pojezierza” za sprezentowanie okolicznościowego tortu. Dziękujemy Komitetowi Wspierania Szkoły za pomoc w realizacji uroczystości oraz pani Barbarze Purgal i Radzie Rodziców za zorganizowanie przyjęcia dla gości.