W opublikowanym w czwartek, 10 stycznia corocznym rankingu Miesięcznika Perspektywy, który od lat podsumowuje wyniki szkól ponadgimnazjalnych, Technikum Zawodowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie zajęło 7 miejsce w zestawieniu szkół zawodowych województwa zachodniopomorskiego, a także 302 miejsce w zestawieniu ogólnopolskim.

Taki rezultat upoważnia szkołę do używania w roku 2019 tytułu honorowego „Brązowej Szkoły 2019". Tegoroczne, wysokie miejsce szkoły z Łużyckiej jest efektem bardzo dobrych wyników osiąganych przez uczniów podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, wielokrotnie wyższych od średnich krajowych.