12 lipca weszła w życie nowa ustawa o dokumentach publicznych. Ma ona pomóc w walce z fałszowaniem dokumentów i wykorzystywaniem ich do wyłudzania kredytów. Ustawa dotyczy dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy i legitymacji studenckich. Według statystyk MSWiA, dotychczasowe przepisy były rozproszone w niemal 400 aktach prawnych co utrudniało wprowadzenie skutecznych zabezpieczeń przed fałszowaniem. Co rocznie udaremnianych jest około 6 tysięcy prób wyłudzeń kredytów na podstawie fałszywych dokumentów. Wykorzystuje się je w wielu przestępstwach związanych między innymi z przestępczością gospodarczą czy też finansową, na ich podstawie przestępcy tworzą fikcyjne tożsamości.