Istne śmietnisko zastaliśmy dzisiaj na plaży w miejscowości Jelenin gmina Chojna. Za zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych lub kara nagany.
Ale czy to adekwatna kara za urządzanie takiego wysypiska na łonie natury?