Dnia 16 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Moryń.

Złote Gody obchodzili Państwo: Janina i Mikołaj Ratańczuk, Marianna i Anatol Mularczyk, Krystyna i Jan Wnuk, Stefania i Roman Potyraj, Krystyna i Stanisław Gajowscy, Władysława i Kazimierz Skibińscy, Zofia i Stanisław Ciszek, Zofia i Feliks Stasiewicz, Maria i Alfons Noga oraz Irena Raczyńska-Czuba i Ryszard Czuba.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra rodziny Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Morynia – Józef Piątek.
Spotkanie odbyło się przy udziale osób najbliższych Jubilatom. Były gratulacje, życzenia, kwiaty, tort oraz tradycyjna lampka szampana. Oprawę muzyczną zapewnił zespół NASTROJE z Moryńskiego Ośrodka Kultury w Moryniu.